Garanti på våra reparationer

Vi lämna 6 månaders garanti på originaldisplayerna och 3 månader på övriga displayer.

Batteribyte 6 månaders garanti

Garanti på övriga reparationer är 6 månader

Garanti täcker bara den delen som vi byter ut på mobilen.

Garanti täcker inte

Vattenskada eller något annat typ av fuktskada.

Sprucken skärm

Garanti täcker

Om du får problem med touchen efter displaybyte

Om inte delen som du bytt fungerar som det ska

Gäller bara delen vi byter ut på mobilen


  •